YUAN YAN

Download the vcard Photo

PhD Student

Most recent publications

Yan, Yuan; Trinchero, Riccardo; Stievano, IGOR SIMONE; Li, Hongjie; Xie, Yanzhao (2022)
An Automatic Tool for Partial Discharge De-noising via Short Time Fourier Transform and Matrix Factorization. In: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol. 71. ISSN 0018-9456
Yan, Yuan; Zhao, Yinsong; He, Weisheng; Stievano, Igor S.; Li, Hongjie (2022)
On-line Partial Discharge Localization of 10-kV Covered Conductor Lines. In: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, pp. 1-11. ISSN 0885-8977
Yan, Yuan; Tao, J.; Trinchero, R.; Stievano, I. S.; Hongjie, Li (2022)
A Compact Detector for Flexible Partial Discharge Monitoring of 10-kV Overhead Covered Conductor Lines. In: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, vol. 37, pp. 5492-5495. ISSN 0885-8977
Show all publications in Porto@Iris